Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Иванова, Малина  [Clear All Filters]
1976
Иванова, М. авт, 1976. За превода на полските деепричастия на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци5–9.
Subscribe to Синдикирай