Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Божинова, Цветанка  [Clear All Filters]
1987
Иванов, С. & Божинова, Ц. авт-ри, 1987. Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), с-ци12–18.
Subscribe to Синдикирай