Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Иванов, Йордан H.  [Clear All Filters]
1981
Иванов, Й.H. авт, 1981. Българските говори в югозападната част на българското езиково землище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци214–222.
Subscribe to Синдикирай