Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дякова, Соня  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Дякова, С. авт, 1977. Основни черти на безличните структури в английски и български език (General characteristics of the impersonal structures in English and Bulgarian). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(4–5), с-ци55–60.
Subscribe to Синдикирай