Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Добрикова, Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Добрикова, М. авт, 1994. Минимални фразеологични единици със сравнителен характер в словашкия и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(5), с-ци14–17.
Subscribe to Синдикирай