Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Добрева, Денка  [Clear All Filters]
1984
Добрева, Д. авт, 1984. За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци24–28.
Subscribe to Синдикирай