Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дзидзилис, Христос  [Clear All Filters]
1982
Дзидзилис, Х. авт, 1982. За няколко гръцки заемки в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци1–15.
Subscribe to Синдикирай