Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Чобанов, Иван  [Clear All Filters]
Статия в списание
Чобанов, И. авт, 1977. Об одной группе поведенческих глаголов в современном русском языке и ее болгарских семантических параллелях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), с-ци129–136.
Чобанов, И. авт, 1988. XXIII летен семинар за словашки език и култура в Братислава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с126.
Subscribe to Синдикирай