Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Деспотова, Вера Г.  [Clear All Filters]
1981
Деспотова, В.Г. авт, 1981. Анализ на основния тон Fo при дългата гласна [i:] и при кратката гласна [I]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с-ци48–53.
Subscribe to Синдикирай