Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Деспотова, Вера  [Clear All Filters]
1978
Деспотова, В. авт, 1978. Акустичен анализ на английските фонеми [i:] и [I], произнесени от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци28–36.
Subscribe to Синдикирай