Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Шимански, Тадеуш  [Clear All Filters]
1983
Шимански, Т. авт, 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци55–58.
Шимански, Т. авт, 1983. Из старата българска лексика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци55–58.
Subscribe to Синдикирай