Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Григорова, Евелина  [Clear All Filters]
1991
Григорова, Е. авт, 1991. Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци5–19.
1989
Мишева, А. & Григорова, Е. авт-ри, 1989. Библиография на научните трудове на Руска Симеонова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци110–111.
1988
Григорова, Е. авт, 1988. Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци5–17.
1984
Григорова, Е. авт, 1984. Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци19–32.
Subscribe to Синдикирай