Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Гешев, Валентин  [Clear All Filters]
2007
Гешев, В. авт, 2007. Ранноновобългарската падежна система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(1), с-ци40–64.
2003
Гешев, В. авт, 2003. Да хвърлех по отсрещния прозорец. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), с-ци36–46.
1993
Гешев, В. авт, 1993. Промените в една частна синтактична система в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 18(5), с-ци16–20.
1989
Трифонова, Й. и съавт. авт-ри, 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци113–128.
Subscribe to Синдикирай