Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Герганов, Енчо  [Clear All Filters]
1979
Тасева-Рангелова, К. & Герганов, Е. авт-ри, 1979. Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци18–32.
Subscribe to Синдикирай