Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Георгиева, Валентина  [Clear All Filters]
2009
Георгиева, В. авт, 2009. Полисемия в българската и английската военноморска терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци21–35.
Subscribe to Синдикирай