Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Георгиев, Игнат  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Георгиев, И. авт, 1983. Изреченията с екзистенциално значение в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 8(1), с-ци4–14.
Н
Георгиев, И. авт, 1980. Национална конференция на преподавателите по руски език в българските висши учебни заведения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци95–96.
Subscribe to Синдикирай