Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Вюнше, Мария  [Clear All Filters]
1986
Вюнше, М. авт, 1986. Проблеми на еквивалентността на някои наречия при превода им от български на немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци18–25.
Subscribe to Синдикирай