Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Флорин, Сидер  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Флорин, С. авт, 1981. Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци12–30.
Н
Влахов, С. & Флорин, С. авт-ри, 1978. Непреводимото в превода: звукоподражания и междуметия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци56–61.
Subscribe to Синдикирай