Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Вапорджиев, Веселин  [Clear All Filters]
1985
Вапорджиев, В. авт, 1985. Четвърта конференция по български език и литература. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци123–124.
1980
Вапорджиев, В. авт, 1980. Фразеологизми с ни .. ни в българския, руския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци46–51.
Subscribe to Синдикирай