Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Болгарова, Ирина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Болгарова, И. авт, 1985. За българските съответствия на руските родителни падежни форми. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци5–9.
Subscribe to Синдикирай