Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Атанасова, Ирина  [Clear All Filters]
1989
Атанасова, И. авт, 1989. Количествени изследвания по функционирането на местоименията във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци89–96.
Subscribe to Синдикирай