Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Алмалех, Мони  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Алмалех, М. авт, 1999. Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(4), с-ци5–30.
Subscribe to Синдикирай