Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Алексиева, Невенка  [Clear All Filters]
Статия в списание
Алексиева, Н. авт, 2002. В памет на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), с-ци168–169.
Алексиева, Н. авт, 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци15–23.
Subscribe to Синдикирай