Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Александров, Александър  [Clear All Filters]
1983
Александров, А. авт, 1983. Една типологична особеност на българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци42–46.
Subscribe to Синдикирай