Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Адамец, Пршемысл  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Адамец, П. авт, 1990. Об эксплицитности, форме и определенности субъекта в русских и чешских модальных конструкциях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), с-ци84– 88.
Subscribe to Синдикирай