Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Вълкова, Силвия  [Clear All Filters]
Глава от книга
Шопов, Р. & Вълкова, С. авт-ри, 2001. Съдбата като перфомативен акт?. В В. Радева, ред Българският език през XX век. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Пенсофт, с-ци 335-341.
Subscribe to Синдикирай