Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Pissinova, Nevena  [Clear All Filters]
1989
Pissinova, N. авт, 1989. Observations sur la transcription en italien des noms propres slaves et protobulgares dans un texte de la fin du XVI e siècle. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци57–64.
Subscribe to Синдикирай