Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Pissinova, Nevena  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Pissinova, N. авт, 1989. Observations sur la transcription en italien des noms propres slaves et protobulgares dans un texte de la fin du XVI e siècle. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци57–64.
Subscribe to Синдикирай