Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Orzechowska, Hanna  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Orzechowska, H. авт, 1976. Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym języku polskim i bułgarskim (Frekwencja i podstawowe różnice w dystrybucjach). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци114–127.
Subscribe to Синдикирай