Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Nikolova-Novakova, Iva  [Clear All Filters]
1995
Nikolova-Novakova, I. авт, 1995. Sur les systèmes aspecto-temporels du français et du bulgare. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(6), с-ци5–14.
Subscribe to Синдикирай