Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Mantchev, Krassimir  [Clear All Filters]
1982
Mantchev, K. авт, 1982. La genèse sémantique de la phrase complexe. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци114–122.
Subscribe to Синдикирай