Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Koseska-Toszeva, Violetta  [Clear All Filters]
1976
Koseska-Toszeva, V. авт, 1976. Informacja o określoności w znaczeniach temporalnych form werbalnych w języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), с-ци45–55.
Subscribe to Синдикирай