Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Herej-Szymańska, Krystyna  [Clear All Filters]
1976
Herej-Szymańska, K. авт, 1976. Kategorie słowotwórcze czasowników denominalnych we współczesnym języku polskim i bułgarskim. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), с-ци35–47.
Subscribe to Синдикирай