Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Георгиева, Ирина  [Clear All Filters]
2008
Георгиева, И. авт, 2008. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци18–26.
Subscribe to Синдикирай