Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Валтер, Хилмар  [Clear All Filters]
2002
Валтер, Х. авт, 2002. В памет на Веселин Вапорджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци146–148.
1980
Валтер, Х. авт, 1980. Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци36–41.
Subscribe to Синдикирай