Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Тотоманова, Анна-Мария  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци112–113.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци57–62.
Тотоманова, А.-М. авт, 1997. Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), с-ци70–76.
Subscribe to Синдикирай