Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Тотоманова, Анна-Мария  [Clear All Filters]
2012
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. 1100 години от смъртта на свети Наум Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(2), с-ци79–85.
Тотоманова, А.-М. авт, 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), с-ци24–37.
2004
Тотоманова, А.-М. авт, 2004. Към историята на българската темпорална система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(4), с-ци82–87.
1995
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Петър Илчев (1927–1995). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19, с-ци112–113.
Тотоманова, А.-М. авт, 1995. Представите за сричката у Константин Костенечки. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(2), с-ци57–62.
1993
Прев. [от старобълг.], бел. и послесл. Анна-Мария Тотоманова
1992
Тотоманова, А.-М. авт, 1992. Още веднъж за произхода на наречието вече. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), с-ци109–113.
Subscribe to Синдикирай