Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Автор is Райкова, Мария  [Clear All Filters]
Статия в списание
Даскалова, А. & Райкова, М. авт-ри, 2001. Към историята на някои названия на части от човешкото тяло. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), с-ци69–79.
Райкова, М. авт, 2002. Към лексиката на Витошката грамота. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(2), с-ци62–69.
Райкова, М. авт, 2008. Към лексиката на Синайския евхологий. Българска реч, 14(1), с-ци54 – 57.
Райкова, М. авт, 1993. Професор Лешек Мошински на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци125–127.
Subscribe to Синдикирай