Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Тодоров, Тодор Ат.  [Clear All Filters]
Книга
Анастасов, В. и съавт. авт-ри, 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Статия в списание
Тодоров, Т.Ат. авт, 2006. Произход на една диалектна дума: изп̀авам. Българска реч, 12(2–3), с-ци70–71.
Subscribe to Синдикирай