Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Косеска-Тошева, Виолета  [Clear All Filters]
1979
Косеска-Тошева, В. авт, 1979. Отново по въпроса за екзистенциалните изречения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци11–17.
Subscribe to Синдикирай