Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Петрова, Анастасия  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петрова, А. авт, 2008. Балканската фразеология – елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В Балканите – език, история, култура. Международна научна конференция, 13-15 април 2007 г., Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 370-378.
Subscribe to Синдикирай