Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Маркс, Карл  [Clear All Filters]
Глава от книга
Маркс, К. авт, 1954. Капиталът: Критика на политическата икономия. В Процесът на производството на капитала. София: БКП.
Subscribe to Синдикирай