Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Карагьозова, Снежина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Карагьозова, С. авт, 2005. Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(3), с-ци23–29.
Subscribe to Синдикирай