Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Карагьозова, Снежина  [Clear All Filters]
2007
Карагьозова, С. авт, 2007. Асоциативност и реклама. Българска реч, 13(1), с-ци74–77.
2005
Карагьозова, С. авт, 2005. Пространството във фразеологизмите за емоции (към проблема за езиковата картина на света). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(3), с-ци23–29.
2004
Карагьозова, С. авт, 2004. Как говорим за емоциите си. Българска реч, 10(1), с-ци25–26.
Subscribe to Синдикирай