Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Павлова, Сабина  [Clear All Filters]
2006
Павлова, С. авт, 2006. Направи добро .. Българска реч, 12(2–3), с-ци110–113.
2004
Павлова, С. авт, 2004. За светлото и доброто. Българска реч, 10(2), с-ци33–34.
1993
Павлова, С. авт, 1993. Юбилейна научна сесия по случай 50 години от създаването на Института за български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци115–117.
Subscribe to Синдикирай