Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 33 резултата:
Избор: Автор is Холиолчев, Христо  [Clear All Filters]
2005
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х. авт, 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(3), с-ци42–46.

Страници

Subscribe to Синдикирай