Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 33 резултата:
Избор: Автор is Холиолчев, Христо  [Clear All Filters]
Статия в списание
Холиолчев, Х. авт, 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), с-ци111 – 112.
Холиолчев, Х. авт, 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(3), с-ци42–46.
Холиолчев, Х. авт, 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(2), с-ци31–36.
Холиолчев, Х. авт, 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци98–101.
Холиолчев, Х. авт, 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци98–101.
Холиолчев, Х. авт, 2004. Методи Лилов. Българска реч, 10(5–7), с-ци5–7.
Холиолчев, Х. авт, 2009. За русизмите преди и след .. Българска реч, 15(1-2), с-ци100 – 103.
За думите чичо, леля, стрина/стринка, тета/тетка, чинка, нана/нанка, вуйчо и др.
Холиолчев, Х. авт, 2011. За „мъките” с българското ударение. Българска реч, 17(3), с-ци62-64.

Страници

Subscribe to Синдикирай