Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Лъскова, Веселина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Лъскова, В. авт, 2005. Влиза показателното местоимение в състава на именната фраза в българския език?. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 543-550.
Subscribe to Синдикирай