Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Измирлиева, Илиана-Сияна  [Clear All Filters]
Глава от книга
Измирлиева, И.-С. авт, 2005. Графична експресивизация на текста (Наблюдения върху справочните издания „програмата“ и „КОМПАС“). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 447-453.
Subscribe to Синдикирай