Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Гергова, Таня  [Clear All Filters]
2005
Гергова, Т. авт, 2005. Възможности на проповядващото слово в текстовете на Артур Кьослер. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 349-361.
Subscribe to Синдикирай